Vanliga tecken på att fasaden behöver renoveras

1 juli 2024
fasadrenovering

Fasader utgör en väsentlig del av ett hus både utseendemässigt och funktionellt. Med tiden kan även den bästa fasaden börja visa tecken på slitage som, om de inte åtgärdas, kan leda till större skador och kostnader.

Du som husägare bör därför regelbundet kontrollera fasadens skick för att upptäcka tidiga varningssignaler som tyder på att det är dags för en fasadrenovering. Tecken som sprickbildning, färg som flagar, och mögel är alla vanliga indikatorer på att fasaden inte längre är i optimalt skick. Genom att vara uppmärksam på dessa signaler kan man vidta åtgärder för att skydda sitt hem och förlänga fasadens livslängd.

Skador på färg och ytstruktur

När fasadens färg börjar flagna eller när det uppstår sprickor i ytstrukturen är det tydliga tecken på att materialet inte längre är i bästa skick. Dessa skador kan vara resultatet av väderpåverkan som solens UV-strålar och vatten som tränger in i fasaden. När färgen på en fasad börjar flagna skyddar den inte längre materialet under lika effektivt vilket kan leda till ytterligare skador på grund av fukt och temperaturväxlingar.

Sprickor i färgen kan också indikera att fasaden rör sig eller att det finns problem med underliggande material. Det är viktigt att inte ignorera dessa tecken då de kan leda till mer omfattande skador över tid.

Fukt och röta

Fukt i fasaden är ett allvarligt tecken på att något inte står rätt till. När vatten tränger in i fasadmaterialen börjar det ofta en process som kan leda till röta och mögelbildning vilket försvagar strukturen och kan skapa hälsorisker för de som bor i huset. Det är viktigt att snabbt identifiera varifrån fukten kommer för att kunna stoppa dess framfart.

Tecken på fuktproblem kan vara mörka fläckar på fasaden eller att färgen börjar bubbla och lossna. Om dessa problem inte åtgärdas i tid kan det leda till omfattande och kostsamma reparationer.

Sprickbildning i fasaden

Sprickor i fasaden är ytterligare ett tecken på att fasaden är i behov av en fasadrenovering. Dessa kan uppstå av flera olika anledningar såsom att materialet åldras, temperaturväxlingar och påfrestningar från husets sättningar. Sprickorna kan vara ytliga men ibland djupare och sträcka sig genom flera lager av fasadmaterialet.

Det är viktigt att inte ignorera dessa sprickor eftersom de kan tillåta vatten att tränga in vilket leder till ytterligare skador som fuktproblem inuti väggarna.

Anlita fasaföretag när fasaden ska renoveras

Renovering av en fasad är ett omfattande projekt som kräver noggrannhet och kunskap för att säkerställa att arbetet utförs korrekt. Om du inte har kunskapen eller tiden är det en god idé att anlita ett fasadföretag. De kan erbjuda en helhetslösning som innefattar allt från bedömning av skadans omfattning till utförandet av själva renoveringen.

För de som bor i Stockholm och funderar på kostnaden för en fasadrenovering är det praktiskt att klicka in sig på webbplatser som fasadforetag.se. Där kan du enkelt begära offert från ett företag vilket ger dig en tydlig överblick över vad fasadrenovering Stockholm kostnad kan uppgå till.