Måste man lägga om taket innan man installerar solceller?

29 februari 2024

Kan man installera solceller på gamla hus utan att först behöva lägga om taket? Det är en fråga som många fastighetsägare ställer sig i takt med att intresset för förnybar energi och självförsörjning ökar.

Innan man gör investeringen i solceller är det dock viktigt att noggrant överväga takets skick. Ett tak i dåligt skick kan leda till onödiga framtida kostnader och försämra solcellsanläggningens effektivitet.

Taket måste hålla hela solcellernas livslängd

När man investerar i solceller är det inte bara själva anläggningen som ska vara hållbar, utan även underlaget den vilar på. Ett tak i gott skick är en förutsättning för att solcellerna effektivt ska kunna leverera energi under hela sin livslängd, som ofta är över 30 år. Det är därför avgörande att säkerställa att taket inte behöver bytas under denna period.

Om taket är gammalt och behöver bytas inom några år efter att solcellerna har installerats uppstår en situation där man måste demontera solcellsanläggningen för att kunna lägga om taket. Detta är inte bara en onödig utgift utan också en process som kan påverkar den ekonomiska kalkylen för hela investeringen.

För att undvika dessa extra kostnader och arbete är det klokt att bedöma takets skick noggrant innan man går vidare med installation av solceller. Det kan innebära att man behöver utföra en takomläggning före installationen för att säkerställa att taket håller för solcellernas hela livslängd.

Hur avgör man vilket skick taket har?

För att bedöma om ditt tak är redo för installation av solceller är det viktigt att göra en ordentlig kontroll av takets skick.

Det finns flera metoder för att avgöra takets skick och om det kan vara dags för en takomläggning.

Kontrollera takets ålder

Ett av de första stegen är att fastställa takets ålder. Varje takmaterial har en förväntad livslängd och om ditt tak närmar sig slutet av denna period kan det vara klokt att överväga en om läggning.

Faktum är att tak som närmar sig eller överstigit sin förväntade livslängd är mer benäget för skador och läckage – vilket såklart kan påverka solcellernas prestanda och livslängd.

Inspektera taket visuellt

En visuell inspektion kan ge dig en bra indikation på takets skick.

Se efter tecken på skador såsom sprickor, brutna eller saknade takpannor eller tegel. Även mindre skador kan leda till större problem om de inte åtgärdas i tid.

Uppmärksamma beläggningar

Mossbeläggningar kan indikera att fukt tenderar att samlas på taket, vilket kan orsaka skador över tid.

Den här mossan kan också tynga ner taket och skapa ytterligare påfrestningar som inte är önskvärda när man installerar solceller.

Byt ut taket innan du skaffar solceller

Är ditt tak gammalt och närmar sig tiden för dess förväntade livslängd kan det därmed vara klokt att byta ut det innan solcellerna installeras. Detta undviker en kostsam takomläggning kort efter att solcellerna installerats – vilket kan innebära extra arbete och utgifter.

När du bestämmer dig för att byta tak är det viktigt att arbetet utförs av kunniga och erfarna takläggare. En certifierad takläggare har den erfarenhet och kunskap som krävs för att säkerställa att taket inte bara är nytt utan också korrekt installerat för att kunna bära vikten och hantera påfrestningarna från solcellerna. Duktiga takläggare finns över hela landet (exemeplvis takläggare Ängelholm) och du har därmed goda möjligheter att kunna hitta en aktör som passar dig, din budget och dina behov.

Att byta tak före installation av solceller ger en helhetslösning optimerad för lång hållbarhet. Detta ger en trygghet i att din investering är skyddad och att du inte kommer att stöta på oväntade problem som kan påverka solcellsanläggningens effektivitet eller investeringen i stort.