Behöver man bygglov för att bygga en pool?

26 november 2023

När tankarna börjar sväva mot att bygga sin egen pool kommer frågan om det krävs bygglov för att förverkliga denna dröm ofta upp. Det är en vanlig fundering som många ställer sig när det kommer till att bygga pool. I denna artikel kommer vi att undersöka detta ämne noggrant och ge dig de svar du behöver.

Bygglovsprocessen kan verka komplicerad och överväldigande för många, men det behöver den inte vara. Vi kommer att gå igenom allt du behöver veta för att navigera i denna process, från att förstå byggregler till att ansöka om nödvändiga tillstånd.

Oftast krävs inget bygglov

Innan du börjar gräva och planera för din egna pool är det viktigt att kolla upp om det krävs ett bygglov. I de flesta fall är dock svaret på denna fråga: nej, det behövs inget bygglov.

Detta beror på att de flesta pooler, speciellt de som grävs ner i marken, inte betraktas som byggnader enligt plan- och bygglagen. Därför faller de inte under de vanliga bygglovsreglerna. Detta innebär att du i de flesta fall kan börja bygga din pool utan att behöva oroa dig för att ansöka om lov eller vänta på godkännande från kommunen.

Det är dock viktigt att påpeka att detta inte alltid är fallet. Det finns vissa situationer där ett bygglov kan krävas, men vi kommer att gå in på dessa mer specifika scenarier längre ner i texten.

När krävs det ett bygglov?

Även om det i de flesta fall som sagt inte krävs bygglov för att bygga en pool, finns det vissa situationer där det kan behövas. Detta kan bero på flera olika faktorer, och det är viktigt att vara medveten om dessa innan du påbörjar ditt poolbygge.

En av de vanligaste anledningarna till att bygglov kan krävas är om du planerar att installera en skyddsanordning eller ett pooltak över din pool. Detta är ofta ett krav för att säkerställa att poolen är säker att använda och att den uppfyller alla relevanta säkerhetsstandarder.

En annan situation där bygglov kan behövas är om du bygger din pool i samband med att du bygger en altan. I dessa fall kan det krävas att du ansöker om bygglov för både poolen och altanen, beroende på deras storlek och placering.

Slutligen kan bygglov även krävas om ditt poolbygge innebär att marknivån i trädgården höjs. Detta kan vara fallet om du till exempel planerar att bygga en upphöjd pool eller om du behöver fylla i marken för att skapa en plan yta för din pool.

Det är viktigt att påpeka att dessa är bara några av de situationer där bygglov kan vara nödvändigt. Specifika regler och krav kan variera beroende på var du bor, så det är alltid en bra idé att kontakta byggnadsnämnden för att få den mest aktuella och korrekta informationen eller ta hjälp av en poolbyggare som kan vägleda dig. Detta gäller oavsett var i landet du bor, dvs vi rekommenderar starkt att du kontaktar en poolbyggare Stockholm eller i det område där just du bor för att få bästa möjliga rådgivning.

Skydd vid poolen krävs

I planeringen av att bygga en pool är det viktigt att inte bara fokusera på design, placering och bygglov, utan också ta hänsyn till säkerheten. Enligt Boverkets byggregler krävs det skydd mot olycksfall om poolen har vatten som är djupare än 20 cm. Detta är en mycket viktig aspekt att ta hänsyn till i din planering och något som inte bör förbises.

Skyddet kan till exempel vara ett staket runt poolen. Staketet ska vara minst 0,9 meter högt för att förhindra olyckor. Detta är inte bara en rekommendation, utan ett krav enligt byggreglerna. Det är också viktigt att staketet är tillräckligt robust för att det ska utgöra ett effektivt skydd.